Ihminen avaruudessa

Tietoja avaruuslentosivujen ylläpidosta ja tekijänoikeuksista

Avaruuslennot-sivuja saa lukea veloituksetta. Ainoa kustannus on normaali yhteyskustannus, jonka sivujen lukija maksaa puhelinyhtiölleen, Internetyhteyden tarjoajalleen tai molemmille.

Sivuilla ja sivustoon liittyvillä hakutulossivuilla voidaan näyttää mainoksia.

Sivujen käytöstä kerättyä tilastotietoa ei käytetä yksittäisten käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämiseen. Sivujen kautta tai muuten vastaanotetuissa viesteissä olevia henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun kuin mahdollisesti vastausviestin lähettämiseen. Mitään tietoja ei luovuteta kolmansile osapuolille eikä käytetä minkänlaiseen markkinointitarkoitukseen.

Sivuilla on käytetty muotoiluja (esimerkiksi HTML-taulukoita ja tyylitiedostoja). Sivujen toiminta on testattu useilla uusimmilla selainsovelluksilla.

Kaikki sivujen tiedot on hankittu julkisista lähteistä ja sivuilla julkaistua tietoa saa vapaasti käyttää lähdemateriaalina. Lähdemateriaalina käyttö ei kuitenkaan tarkoita sivujen sisällön kopioimista sellaisenaan johonkin toiseen julkaisuun. Avaruuslentosivut ovat tekijän omaisuutta ja tekijänoikeuksien suojaamia, sillä tekijänoikeuslaki tunnustaa kokoelmalle tekijänoikeussuojan. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että sivut ovat tässä WWW-palvelimessa, eikä niitä saa ilman lupaa kopioida muualle (kopiointirajoitus ei koske sivujen normaaliin katseluun liittyvää väliaikaista kopiointia esimerkiksi selaimen tilapäismuistiin tai palveluntarjoajan proxy-palvelimeen).

Sivuihin saa vapaasti viitata muilta sivustoilta (linkittää). Linkityksessä on kuitenkin noudatettava hyvää tapaa. Esimerkiksi sivujen linkitystä ei saa tehdä siten, että avaruuslentosivuston sivut näyttäisivät olevan osa jotain muuta sivustoa. Samoin kuvien linkitys osaksi jotain toista sivustoa (image leeching) ei ole sallittu. Linkityksessä pyydetään käyttämään osoitteena .fi -domainia (www.avaruuslennot.fi), vaikka .com domain osoittaa samoihin sivuihin.

Sivuilla on NASA:n julkaisemaa kuvamateriaalia. NASA:n kuvamateriaalia on käytetty NASA:n tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Sivuilla on ESA:n julkaisemaa kuvamateriaalia. ESA:n kuvamateriaalia on käytetty ESA:n tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Otsikkokuvan komposition oikeudet tekijän.

Muun kuva-aineiston on oletettu olevan tekijänoikeuksista vapaata materiaalia.

Kaikki mahdollinen on tehty, jotta sivujen tiedot olisivat oikein, mutta tekijä ei anna mitään takuuta tietojen oikeellisuudesta. Sivut ovat yksityishenkilön tuottamat, eivätkä sivut edusta minkään virallisen organisaation tiedotuskanavaa. Tekijä on myös sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain tarkoittama yksityinen henkilö.

Huomautukset puutteista ja virheistä voi osoittaa tekijälle osoitteeseen

Sivuston vanhin osa, avaruussukkulaosasto, on ollut Internetissä syyskuusta 1994 lähtien ja Kansainvälisestä avaruusasemasta kertova osasto vuodesta 1998 lähtien omina sivustoinaan. Vuodesta 2003 alkaen sivustot ovat olleet yhtenä kokonaisuutena Avaruuslennot-sivuina. Lisätietoa sivuston historiasta.

English note: These pages contain some basic information about human space flights in Finnish.

Copyright © 1994 - 2021 Jari Ahola. All Rights Reserved.